คำค้น :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 2746 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  3 ธ.ค. 2555สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน ๕๗ เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  30 พ.ย. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ณ หน่วยบริการฐานพื้นที่โรงเรียนศรียาภัย เลขที่ ๗๕/๒๕๕๕
  30 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๗๖/๒๕๕๕
  30 พ.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๘/๒๕๕๕
  29 พ.ย. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๓/๒๕๕๕
  26 พ.ย. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เลขที่ ๗๓/๒๕๕๕
  26 พ.ย. 2555ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  26 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๗๕/๒๕๕๕
  26 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๗๔/๒๕๕๕
  22 พ.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง
  19 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง เลขที่ ๗๒/๒๕๕๕
  19 พ.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (19/11/255-22/11/2555)
  19 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๗๑/๒๕๕๕
  17 พ.ย. 2555ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง เลขที่ ๗๐/๒๕๕๕
  17 พ.ย. 2555สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อัตราความเร็ว 50/10 Mbps จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ 69/2555
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เลขที่ ๖๗/๒๕๕๕
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มนูนโลโก้ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๖๖/๒๕๕๕
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๘/๒๕๕๕
  7 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๕/๒๕๕๕
  5 พ.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕
  29 ต.ค. 2555เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๑/๒๕๕๕
  29 ต.ค. 2555สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๖๔/๒๕๕๕
  26 ต.ค. 2555ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕
  9 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๓/๒๕๕๕
  9 ต.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕
  4 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจัดเก็บวัสดุ เลขที่ ๖๒/๒๕๕๕
  3 ต.ค. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕
  27 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕
กำลังแสดงหน้าที่ 83 จากทั้งหมด 92 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   หน้าถัดไป>>