SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  11 ก.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 รายการ
  11 ก.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องทำงานอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  11 ก.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล 1 รายการ
  11 ก.ย. 2560ราคากลางงานจ้างแปลภาษาอังกฤษและภาษาจีนโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  11 ก.ย. 2560ราคากลางจ้างเหมาถ่ายภาพและวีดีโอแนะนำสถานที่โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  11 ก.ย. 2560ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
  31 ส.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560(จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)
  31 ส.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (จ้างเหมาถ่ายภาพและวีดีโอแนะนำสถานที่ฯ จำนวน 1 รายการ)
  18 ส.ค. 2560ราคากลางงานติดตั้งม่านบังแดดและติดฟิล์มหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ
  18 ส.ค. 2560ราคากลางงานจ้างทำไวนิลพร้อมเคลื่อนย้ายจุดและซ่อมแซมโครงไวนิลทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ1 รายการ
  16 ส.ค. 2560ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย 1 รายการ
  16 ส.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
  11 ส.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้า จำนวน ๘๔ หลัง และโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน ๔๕ ตัว
  11 ส.ค. 2560ราคากลางงานจ้างซ่อมรถบัสมหาวิทยาลัยจำนวน 1 รายการ
  7 ส.ค. 2560ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางภาษาระบบมัลติมีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  4 ส.ค. 2560ราคากลางจ้างเตรียมพื้นผิวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย 1 รายการ
  2 ส.ค. 2560ราคากลางงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จำนวน 82 รายการ
  1 ส.ค. 2560ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (อาคารศาลาประสานใจ) เลขที่ 2/2560
  31 ก.ค. 2560สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560
  29 ก.ค. 2560ราคากลางงานจ้างทำไวนิล 1 รายการ
  25 ก.ค. 2560ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกอาคารปฏิบัติการพยาบาล ๑ รายการ
  24 ก.ค. 2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องฝึกทักษะทางภาษาระบบมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐
  20 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน ๓,๖๐๐ user
  19 ก.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางภาษาระบบมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ระบบ
  18 ก.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะสนาม จำนวน ๓๐ ตัว
  17 ก.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ เครื่อง
  14 ก.ค. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ(อาคารศาลาประสานใจ)
  13 ก.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน ๑ งาน
  13 ก.ค. 2560ราคากลางงานจ้างเปลี่ยนจมูกบันไดอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
  7 ก.ค. 2560ราคากลางงานจ้างทำบอร์ดกำมะหยี่ จำนวน 18 บอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>