แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 18 November 2020 เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คูปอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุดำเนินโครงการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ใน1.34 กิจกรรม ฐานข้อสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร (พื้นที่ อบต.ด่านสวี) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างติดตั้งและเก็บข้อมูลทางกายภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง