SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
Friday, 21 April 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ราคากลางงานจ้างซ่อมครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ
   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการ จำนวนไม่น้อยกว่า 13 นาย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลภาษาอังกฤษและภาษจีนโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่มงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผุ้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง