SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
Friday, 21 April 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฯ)
   ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 600 ตัว
   ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี