แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ (16-19/10/61)
Tuesday, 16 October 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ