แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Tuesday, 13 August 2019 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศโครงการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จำนวน 4 คัน 1 วัน
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม บำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมพุทธทาส ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ และห้องวิศิษฏ์ศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ฯ ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสปอร์ตไลท์ LED สำหรับใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมภาพ ณ ห้องประชุมพุทธทาส จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด