แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพุมเรียงโมเดล วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 14 August 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศโครงการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จำนวน 4 คัน 1 วัน
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม บำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมพุทธทาส ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ และห้องวิศิษฏ์ศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ฯ ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง