แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสินเปลืองสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 08 October 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี