แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานบริหารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 09 October 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี