แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ผู้ชนะราคา เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบอินเวอร์เตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 27 March 2020 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี