แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำฉลากบรรจุภัณฑ์ ใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 17 July 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น