แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรือนผักอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
Tuesday, 15 September 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ