คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 24 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  12 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์สำหรับใช้ในงานตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  30 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องคอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง)ฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฝ่ายพัสดุ
  18 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฝ่ายพัสดุ
  14 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฝ่ายพัสดุ
  11 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัสดุ
  11 ก.ย. 2563ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายพัสดุ
  9 ก.ย. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฝ่ายพัสดุ
  9 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฝ่ายพัสดุ
  2 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ฝ่ายพัสดุ
  31 ส.ค. 2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฝ่ายพัสดุ
  21 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  17 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สี ๗๒๑๐๑๙ YMCKT RIBBON โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  9 ก.ค. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฝ่ายพัสดุ
  9 ก.ค. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พัฒนาระบบจัดการประเมินคุณภาพบัณฑิต)ฝ่ายพัสดุ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉะาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  21 พ.ค. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ฝ่ายพัสดุ
  20 พ.ค. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1