แสดงข่าวในหมวด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ CNC Plasma ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 21 October 2020 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวอื่นในหมวด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจ้างพัฒนาระบบสหกิจศึกษา จำนวน ๑ ระบบ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.8 พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี (พื้นที่ภูริน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างรักษาความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ และเส้นทางหลักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง