คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง มีจำนวน 12 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  22 ต.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ฝ่ายพัสดุ
  16 ต.ค. 2563ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์ (๑๐๐ ที่นั่ง) จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  15 ต.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ฝ่ายพัสดุ
  15 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อตู้ดูดไอระเหยของสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ ตู้ฝ่ายพัสดุ
  15 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  15 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางรังสี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะกาารเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการฝ่ายพัสดุ
  13 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Router) จำนวน ๑ ระบบ ฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ฝ่ายพัสดุ
  3 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสารธุรการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  16 พ.ย. 2561รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1