คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 215 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางด้านดิน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์สกัดสารและวิเคราะห์การปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานีเตือนภัย พิบัติภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน (New Media Studio) พร้อมติดตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาเซรามิกขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เตา ฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งโลหะและอโลหะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสรีวิทยาของพืช ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศยกเลิกงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับย่อยตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมาร์ทเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศยกเลิกงานจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2563ประกาศยกเลิกงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพชั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานซื่อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8   หน้าถัดไป>>