แสดงข่าวในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง
Monday, 06 December 2010 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๔