แสดงข่าวในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 29 June 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ


ข่าวอื่นในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้อง Learning Space อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเชื้อของโรคระบาดอื่น ๆ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ