SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
Monday, 27 November 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา