ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
101 องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ มรส. ที่สนองพระบรมราโชบาย ร.๑๐ ด้านการศึกษาฯ 05 Jul 2018 622
102 มรส. เดินหน้าโครงการ SRU GREEN U ปลุกจิตสำนึก บุคลากร – นักศึกษา สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว 04 Jul 2018 1205
103 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มรส.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร ร.10 04 Jul 2018 880
104 มรส.หนุน กทบ. ร่วม MOU ยกระดับศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ เสริมความแกร่งเศรษฐกิจ ชูศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ 03 Jul 2018 542
105 คณะพยาบาลฯ มรส.เปิดศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน เน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ยั่งยืน 02 Jul 2018 477
106 มรส.ผนึกภาครัฐ เอกชน ดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็น OTOP สร้างแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่ยั่งยืน 30 Jun 2018 484
107 ชาว มรส. ร่วมเเสดงความยินดีกับ คุณชุมพล กาญจนะ ในโอกาศดำรงตำเเหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัย 29 Jun 2018 260
108 ครุฯ ม.ราชภัฏสุราฎร์ฯ เดินหน้าเสริมทักษะบุคลากรสร้างวิจัยระดับชาติ 29 Jun 2018 450
109 มรส.ดึง 3 จ.ระดมแนวคิดกําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10 29 Jun 2018 326
110 สำนักงานอธิการ มรส. เข้ารับการประเมิน Green Office มุ่งปลุกจิตสำนึกประหยัดพลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน 26 Jun 2018 906
111 มรส.จัดปฐมนิเทศต้อนรับ นศ.ใหม่ ปี61 มุ่งผลิตบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 24 Jun 2018 749
112 นักศึกษา มรส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 22 Jun 2018 3065
113 มรส.รับน้องอย่างมีวัฒนธรรม สร้างจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 21 Jun 2018 256
114 มรส.จับมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 19 Jun 2018 780
115 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในยุค 4.0 17 Jun 2018 1004
116 มรส.พร้อมจัดประเพณีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 รับน้องสร้างสรรค์อย่างมีวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยม 14 Jun 2018 1011
117 นิติ มรส.MOU สหรัฐฯ เน้นสานสัมพันธ์ร่วมเเลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ 13 Jun 2018 465
118 ครุศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รร.เครื่อข่าย ช่วยลดขยะในชุมชน หนุน นร.ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์แก้ปัญหาขยะในประเทศ 13 Jun 2018 553
119 คณะพยาบาลฯ มรส.ผลิตพี่เลี้ยงเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จัดพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง 12 Jun 2018 732
120 มรส.ลงพื้นที่สร้างความรู้การพึ่งตนเองในภาวะเหตุฉุกเฉิน เสริมทักษะพื้นฐานการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเล 11 Jun 2018 681
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 30