ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1081 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 558
1082 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 1310
1083 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 955
1084 มรส.สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. 24 Feb 2015 1868
1085 บริการวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Feb 2015 791
1086 คณะครุศาสตร์จัดจัดอบรมโครงการ "นิทานพาสุข สนุกกับพหุปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" 22 Jan 2015 1114
1087 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 Jan 2015 1084
1088 พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ 21 Nov 2014 7639
1089 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม 08 Nov 2014 1130
1090 กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 08 Nov 2014 1221
1091 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 08 Nov 2014 1079
1092 อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08 Nov 2014 794
1093 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา สำนักงาน ก.พ. และสถาบันสอนภาษาเอยูเอ (AUA) จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา 05 Nov 2014 1357
1094 MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธนี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 05 Nov 2014 955
1095 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือสถานทูตอเมริกา เชิญ Joseph Levy ผู้กำกับ/ผู้สร้างภาพยนตร์ จาก USA ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ 27 Oct 2014 911
1096 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน Young Southeast Asian Initiative หรือ YSEALI 20 Oct 2014 973
1097 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมการการประกวดดาว-เดือนประจำปี 2557 "การประกวด SRU STAR 2014" 11 Oct 2014 3577
1098 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนำทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 24 Jul 2014 1967
1099 การประชุมนานาชาติ "เพื่อการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 25 Jun 2014 1598
1100 มรส. เปิดทัศนะ หนุน นศ. เรียนรู้วิถีชีวิตจริงสู่ประตูอาเซียน+6 11 Apr 2014 2056
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 Next > End >>
Page 55 of 56