ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
121 นศ.มรส.คว้าทุน มูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 18 Dec 2019 735
122 มรส.จัดเวทีระดมความคิดเห็นศิษย์เก่าจังหวัดระนอง ส่งเสริมความผูกพันนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ 18 Dec 2019 807
123 มรส.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 Dec 2019 881
124 กองคลัง มรส.จัดการความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เพื่อยกระดับการเงินและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 18 Dec 2019 957
125 มรส.จัดโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการยานพาหนะ 17 Dec 2019 715
126 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ 17 Dec 2019 909
127 มรส.ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัยและระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน 16 Dec 2019 659
128 มรส.ร่วมจัดโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” 2562 16 Dec 2019 500
129 มรส.จับมือสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ชูคนดีศรีสุราษฎร์ จัดพิธีมอบรางวัล”เพชรนารายณ์ ครั้งที่ 3” 14 Dec 2019 477
130 มรส.ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 13 Dec 2019 772
131 มรส.ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสำนักงานอธิการบดี 13 Dec 2019 809
132 มรส.ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 Dec 2019 743
133 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 12 Dec 2019 588
134 มรส.ยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 11 Dec 2019 830
135 มรส. ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 09 Dec 2019 735
136 มรส.จัดโครงการ Happy Money Happy Retirement สร้างแผนการเงินและแผนเกษียณสุข 09 Dec 2019 886
137 มรส.จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (green office) ที่ประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม 09 Dec 2019 671
138 มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 05 Dec 2019 529
139 ศูนย์จิตอาสา มรส. รวมใจจิตอาสา 2,000 ดวง ลงพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 9 จุด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 05 Dec 2019 1144
140 มรส.ชี้ทางเสริมวินัยทางการเงิน นศ.กยศ.สร้างค่านิยม“จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน” 04 Dec 2019 684
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 56