ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
141 มรส.ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์ฯ คนใหม่ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ 24 Dec 2019 609
142 มรส.ร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 23 Dec 2019 915
143 มรส.อบรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 19 Dec 2019 935
144 มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น ... หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี 19 Dec 2019 714
145 มรส.ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด 19 Dec 2019 776
146 นศ.มรส.คว้าทุน มูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 18 Dec 2019 752
147 มรส.จัดเวทีระดมความคิดเห็นศิษย์เก่าจังหวัดระนอง ส่งเสริมความผูกพันนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ 18 Dec 2019 831
148 มรส.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 Dec 2019 909
149 กองคลัง มรส.จัดการความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เพื่อยกระดับการเงินและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 18 Dec 2019 999
150 มรส.จัดโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการยานพาหนะ 17 Dec 2019 726
151 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ 17 Dec 2019 980
152 มรส.ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัยและระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน 16 Dec 2019 672
153 มรส.ร่วมจัดโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” 2562 16 Dec 2019 508
154 มรส.จับมือสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ชูคนดีศรีสุราษฎร์ จัดพิธีมอบรางวัล”เพชรนารายณ์ ครั้งที่ 3” 14 Dec 2019 485
155 มรส.ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 13 Dec 2019 803
156 มรส.ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสำนักงานอธิการบดี 13 Dec 2019 865
157 มรส.ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 Dec 2019 807
158 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 12 Dec 2019 605
159 มรส.ยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 11 Dec 2019 904
160 มรส. ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 09 Dec 2019 780
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 58