SRU Authentication : Login | Logout

ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
281 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 440
282 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 890
283 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 739
284 มรส.สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. 24 Feb 2015 1652
285 บริการวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Feb 2015 661
286 คณะครุศาสตร์จัดจัดอบรมโครงการ "นิทานพาสุข สนุกกับพหุปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" 22 Jan 2015 894
287 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 Jan 2015 875
288 พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ 21 Nov 2014 5605
289 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม 08 Nov 2014 842
290 กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 08 Nov 2014 1031
291 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 08 Nov 2014 875
292 อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08 Nov 2014 501
293 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา สำนักงาน ก.พ. และสถาบันสอนภาษาเอยูเอ (AUA) จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา 05 Nov 2014 624
294 MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธนี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 05 Nov 2014 716
295 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือสถานทูตอเมริกา เชิญ Joseph Levy ผู้กำกับ/ผู้สร้างภาพยนตร์ จาก USA ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ 27 Oct 2014 635
296 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน Young Southeast Asian Initiative หรือ YSEALI 20 Oct 2014 709
297 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมการการประกวดดาว-เดือนประจำปี 2557 "การประกวด SRU STAR 2014" 11 Oct 2014 2953
298 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนำทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 24 Jul 2014 1556
299 การประชุมนานาชาติ "เพื่อการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 25 Jun 2014 1315
300 มรส. เปิดทัศนะ หนุน นศ. เรียนรู้วิถีชีวิตจริงสู่ประตูอาเซียน+6 11 Apr 2014 1759
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 Next > End >>
Page 15 of 16