ข่าวเด่น มรส.

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
861 คณะมนุษย์ฯ มรส. อบรมแกนนำชุมชน ร่วมต้านยาเสพติด 24 Mar 2015 1171
862 นักชก มรส. ในการแข่งขันกีฬามวยไทยมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 24 Mar 2015 1018
863 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตุง 19 Mar 2015 3554
864 มรส.จัดโครงการ "เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน 19 Mar 2015 923
865 โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยต้านภัยยาเสพติด 18 Mar 2015 844
866 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรส. กับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น HERP CONGRESS III 11 Mar 2015 868
867 มรส.ชนะเลิศโครงการแข่งขันหนังตะลุงคว้าถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10 Mar 2015 686
868 โครงการเดินตามพ่อสู่ความพอเพียง โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 Mar 2015 776
869 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 541
870 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 1243
871 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 896
872 มรส.สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. 24 Feb 2015 1819
873 บริการวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Feb 2015 760
874 คณะครุศาสตร์จัดจัดอบรมโครงการ "นิทานพาสุข สนุกกับพหุปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" 22 Jan 2015 1072
875 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 Jan 2015 1051
876 พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ 21 Nov 2014 7176
877 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม 08 Nov 2014 1096
878 กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 08 Nov 2014 1190
879 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 08 Nov 2014 1036
880 อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08 Nov 2014 688
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>
Page 44 of 46