alt

เมื่อวานนี้(12 มิถุนายน 2561) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ คณะนิติศาสตร์ ชิคาโก เค้นท์ (Chicago-Kent College of law) สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวเเทนของมหาวิทยาราชภัฏสุราษำร์ธานี ในการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ณ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือคือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ตลอดถึงเป็นกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน

คณะนิติศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี