alt

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) สุดปลื้มร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับวง Bigshell Drumline ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ที่คว้าแชมป์ “WGL Bacoor Interntional Music ในการแข่งขันรายการ Bacoor International Music Championships (BIMC) ครั้งที่ 1 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีวงโยธวาทิต จาก ประเทศไทยอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทั้งหมด 34 วง

อาจารย์ปฐมวรรช อุบลย์สถิต อาจารย์สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ผู้ควบคุมวง Bigshell Drumline กล่าวว่า สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการรับสมัครนักศึกษาเข้ามาศึกษาในศาสตร์วงโยธวาทิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ประกอบกับนักศึกษาต้องการจะพิสูจน์ฝีมือจึงได้รวมตัวกันฝึกซ้อมกล่า 6 เดือนเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมการประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภาคใต้มาแล้ว จึงส่งผลให้นักศึกษามีกำลังใจในการพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและท้าทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นถึงความมุ่งมั้นและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อเข้าร่วมการประกวด ณ ประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้

โดยในการแข่งขันมีกติกาคือต้องแข่ง 2 ยก สลับกันยกละไม่เกิน 2 นาที ในการ Battles จะมี 2 ฝั่ง ผู้เข้าแข่งขันจะหันหน้าเข้าหาและระหว่างที่ Battles กัน วงคู่ต่อสู้ก็จะมายืนแถวหน้ากระดานประชันหน้ากัน เพื่อที่ข่มขวัญคู่ต่อสู้เป็นการทำลายสมาธิของคู่ต่อสู้ ซ่งการประกวด ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ครั้งนี้วงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใช้ตรีม Swansman ซึ่งมีที่มาจากผู้ชายที่มีความโหดร้าย ดุร้าย หรือที่เรียกกันว่าตรีมคนเถื่อน มีการเล่าเรื่องผ่านเสียงดนตรีระหว่างที่โชว์ ส่งผลให้คณะกรรมการประทับใจและคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ในที่สุด ที่สำคัญคือการได้ประกาศศักดิ์ดาในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย อาจารย์ปฐมวรรช กล่าว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

Bigshell Drumline ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎ์ธานี