alt


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาติจังหวัด และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รั ชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จัดทำโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สร้างองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ลดอัตราการสูญเสียของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้อย่างถูกวิธี รวดเร็ว

แพทย์หญิงอมรรัตน์ มณีรัตน์ประเสริฐ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาและประชาชนทั่วไป ได้มีการจัดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งในวันนี้ได้มีสอนการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น ด้วยการกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการผายปอด 2 ครั้ง และควรมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย 2 คนผลัดเปลี่ยนกันกดหน้าอกทุก ๆ 2 นาที หรือกดหน้าอกสลับการช่วยหายใจครบ 5 รอบ (3 : 2) และทำต่อเนื่องไป จนกระทั่งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาถึง และพร้อมใช้งาน หรือมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี