สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น

  • การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์
  • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ
  • นิทรรศการที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
  • รวมเล่นเกมส์พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึก

สมัครร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆได้ที่ http://www.scienceweek.sru.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077-913-366