alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ขอเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่มีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา(28 กรกฎาคม 2561)โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดีและห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ หรือบริเวณหน้าหน่วยงานที่บุคลากรสังกัดอยู่


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี