alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี จับมือจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน จัดเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 (SAMUI FESTIVAL 2018) เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก เดินหน้าผลักดันให้เทศกาล SAMUI FESTIVAL ไปอยู่ในปฏิทินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ มาร่วมนำเสนอในลักษณะโครงการประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีกลางท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนขบวนรถบุปผชาติ และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนชุดการแสดงมโนราห์ในพิธีเปิดงาน โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน และสนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

โดยในงาน SAMUI FESTIVAL 2018 จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีทำบุญใหญ่ส่งตายาย โดยให้ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบไทยๆ นำอาหารปิ่นโตและขนมที่ใช้ในเทศกาลมาเลี้ยงนักท่องเที่ยว มีการจัดขบวนแห่คาร์นิวัล เทศกาลท่องเที่ยว พิธีเปิดงาน การแสดงศิลปะดนตรีของดีแต่ละอำเภอ การแข่งขันชกมวย การแข่งขันจักรยานทางไกลรอบเกาะ การแข่งขันวิ่งสมุยเฟสติวัล มาราธอน เทศกาลกินห่อเกาะสมุย มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงดนตรี ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้ การออกร้านสาธิตทำอาหาร การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงกิจกรรมนิทรรศการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี