alt

วันนี้(2 พ.ย. 61) ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การอนามัยโลก สื่อมวลชนและตัวแทนจาก ต่างประเทศกว่า 70คน จาก 20 ประเทศ ในศึกษาดูงานเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องงานผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ Merit Maker ประเทศไทย

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมระดับโลก การป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ทัศนศึกษาดูงานเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องงานผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ Merit Maker ประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายการดําเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ในการต้อนรับชาวต่างชาติ ประจํารถบัสปรับอากาศ จัดเตรียมสถานที่และอาหารมื้อกลางวันให้กับคณะศึกษาดูงาน สนับสนุนสระว่ายภายในมหาวิทยาลัยและรถอีโคคาร์ เพื่อใช้ในการรับ – ส่งผู้ศึกษาดูงานเพื่อดูงานด้านการเรียนว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธิตการเอาชีวิตรอดในน้ำ การใช้อุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างง่าย การเรียนการสอน (ตะโกน โยน ยื่น) และการ CPR ที่สระว่ายน้ำกรดเกล้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี