alt

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล Best of poster Them:Health literacy Innovation: the route family plan โดยมีนางสาวสุดานันท์ หนูมณี นายอัสมี กาเร็ง นายนพคุณ แซ่อ่อง และนำเสนอโดยนางสาวปัทมาพร นินทรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากเวทีINFS ครั้งที่9 ในการประชุม "The International Nursing Students Forum (or thINSF)" International Nursing Student Forum: Health literacy :A Key to Sustainable Development Goal of Population Health ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอเวนิว และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
คณิติน ศันสนียรัตน์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี