alt

วันนี้ (5 ม.ค.62) ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พายุปาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดี ได้เดินทางไปส่งมอบข้าวกล่องเเละน้ำดื่มแก่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่กำลังปกคลุมพื้นที่ภาคใต้

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้เปิดบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก เป็นบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล เลขที่บัญชี 677-7-33933-7 เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย เงินที่ได้มาจะนำมาจัดหาน้ำดื่มและจัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของอาหารกล่อง น้ำดื่มเพื่อบรรทุกใส่รถหกล้อไปพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้ว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี