alt

สื่อมวลชนจากจีนสำนักข่าว CCTV นำเสนอข่าวการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้าง ไม่สามารถกลับขึ้นฝั่งได้เข้าพักอาศัย ตลอดจนจัดหาน้ำดื่มและอาหารเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งสร้างความ ประทับใจและความชื่นชมอย่างมาก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี