alt

วันนี้ (6 มกราคม 2562) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จะได้ส่งทีมอาสาสมัครกู้ภัยซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าไปในพื้นที่ๆประสบภัยน้ำท่วมจากพายุปาบึกเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการยังชีพ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ไปยังที่สูง

นอกจากนี้บางส่วนจะได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาด เช่นโรงเรียนวัดและสถานที่ทำการในชุมชนต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเร่งฟื้นฟูและสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี