alt

วันนี้(4 ก.พ. 62)ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงไชยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ล่องใต้ ออกอากาศทาง ช่อง ดิจิตอล 11 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะออกอากาศจริงในวันที่ 11 ก.พ. 62 เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงานวิ่ง “ราชภัฏเมืองคนดี มินิมาธอน ครั้ง 3” ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาบุคลากรสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ. ) ทั่วประเทศ โดยมีชื่อการแข่งขันว่า “ขุนเลเกมส์” มีสโลแกนการแข่งขัน “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน

กนกรัตน์ ศรียาภัยข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี