alt

วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2562)ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การปฏิบัติงานของชมรมฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ไม่มีชีพจร และไม่หายใจให้กลับมามีสัญญาณชีพสู่สภาวะปกติ และถูกต้องตามหลักการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี