alt

วันนี้ ( ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “คุยข่าว ๙ โมง” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี FM ๘๙.๗๕ MHz และเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ล่องใต้ วันนี้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กล่องดิจิตอล หมายเลข ๑๑ ช่อง NBT South เรื่องประชาสัมพันธ์ .... การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีสโลแกนการแข่งขัน “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นรูปพระบรมธาตุไชยา พร้อมเกลียวคลื่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล จึงมีเรื่องเล่าของบึงขุนทะเล แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ในปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้นำ “จระเข้” มาเป็นสัตว์นำโชค (Mascot) สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยตัวผู้มีชื่อว่า “บ่าวขุน” ตัวเมียมีชื่อว่า “สาวเล” ซึ่งคำว่า “บ่าว” และ “สาว” ได้สะท้อนวัฒนธรรมการเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการของชาวใต้ ที่นิยมเรียกผู้ชายว่า “บ่าว” ตามด้วยชื่อ เช่น “บ่าวขุน” และนิยมเรียกแทนผู้หญิงว่า “สาว” เช่น “สาวเล” ด้านการแข่งขันกีฬามีจำนวน ทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วอลเล่ย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยานเพื่อสุขภาพ หมากกระดาน ตะกร้อลอดห่วงและแอโรบิก
จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมชมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศในครั้งนี้ด้วย ติดตามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www. khunleaygames.sru.ac.th หรือ Page Facebook ขุนเลเกมส์กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี