‘มรส.’คว้ารางวัล หน่วยงานมีความพร้อมบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018)

alt

alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายนิธิ ลอยชูศักดิ์ และนายอิสริช พงษ์ธนู เข้ารับรางวัล 2 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ 2.รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารทรงกลม ชั้น 5 ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

alt