alt

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรส. ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวขุนทะเล กว่า 500 คนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ถนน ตั้งแต่ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ๑ ด้านข้างสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปจนถึงวัดภูธรอุทิศสิทธาราม

alt alt

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี