alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับ 3 เหรียญทอง จาก จุฑามาศ โขนขำ ในการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง และวิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ได้รับ 2 เหรียญเงิน จาก กัลญา แก้วประดิษฐ์ ในการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง และจาก ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน ในการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ได้รับ 1 เหรียญทองแดง จาก วราภรณ์ นุ้ยแดง ในการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง

ส่งผลให้ขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 6 เหรียญ แบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ขยับขึ้นมารั้งอันดับที่ 11 ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์”

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นักศักษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี