alt

วันนี้(11 ก.ย. 62)ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทับนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าพบ ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมอบคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 65 ประจําปี 2562

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดส่งทีมนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 65 ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 5เหรียญทองแดง ซึ่งผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักกรีฑาของมหาวิทยาลัยสามารถเก็บคะแนนสะสมจากทุก รายการที่เข้าร่วมการแข่งขันและสามารถครองถ้วยรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1 ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี