งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบความสุขกิจกรรมเนื่อวในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
ภายในบูทมีกิจกรรมเล่นเกมส์สร้างสรรค์รับรางวัลจากรุ่นพี่นักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ... กิจกรรมการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ) สำหรับเด็ก มาบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมโปรแกรม quiver ทำให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหว และเกิดความสนุกจากจินตนาการจากคณะพยาบาลศาสตร์ ... กิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมจากนักศึกษาชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ... กิจกรรมการส่งเสริม สร้างความกล้าหาญ และตัดสินใจ ด้วยการโหนสลิงและการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการทำCPR จากชมรมกู้ชีพกู้ภัย มรส. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ช่อง NBT )
นอกจากนี้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยได้รับการสนับสนุนนักศึกษาจากสำนักข่าวลูกยางนิวส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในเต้นท์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชสุราษฎร์ธานี โดยดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการจัดงาน

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี