​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​ โดย​ ผศ.ดร.วัฒนา​ รัตน​พรหม​ รักษา​ราช​การแทน​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​ นำคณะ​ผู้บริหาร​มหา​วิทยาลัย​ร่วมต้อนรับ​ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทาง รับสัญญาณการเรียนการสอนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมซักถามปัญหากับครูและนักเรียน ซึ่งการเรียนการสอนวิชาวิทยา ศาสตร์ในวันนี้ พบว่ามีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรเล็กน้อย ซึ่งจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป โอกาสนี้ ยังได้ไปตรวจเยี่ยมห้องเรียนต้นทางที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วย
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดการสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ จากโรงเรียนต้นทางให้สามารถสื่อสารโต้ตอบในชั่วโมงเรียน เสมือนเรียนอยู่ในห้องจริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเยาวชนไทย

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี