วันนี้ 23 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ ต.กรูด อ.กานจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ ต.กรูด อ.กานจนดิษฐ์ โดยมีตัวแทนจากหลายส่วนราชการเข้าร่วมด้วย วันนี้พวกเรามีทีมงานจากคณะนิติศาสตร์ ไปตั้งคลินิกกฎหมายให้บริการประชาชน และทีมงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มาค่อยให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับเรียนระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆ และทีมงานจากหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ บริการหนังสือ AR book ให้กับน้องนักเรียน นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรา ทั้งสามส่วนได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจและช่วยเหลือกันจนงานออกมาดีเยี่ยม ได้รับคำชื่นชมมากมาย จากนี้เราจะออกงานลักษณะนี้ร่วมกับจังหวัดบ่อยครั้งขึ้น เรียกง่ายๆว่า เห็นจังหวัดเคลื่อนที่ไปที่ใด ก็จะเห็นราชภัฏสุราษฎร์ฯที่นั่นแน่นอน เพราะเราจะร่วมกันทำให้ความหมายของ "มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น" จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
อาจารย์สมชาย บุญคงมาก อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ได้มาตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกิน ได้เข้ามาซักถาม และให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี