วันนี้(23 มกราคม 2563) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและการประชุมผู้แทนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 4 “บัวผุดเกมส์” เกมส์แห่งมิตรภาพ และความสามัคคี ณ ห้องประชุมเทพธานี โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 4 “บัวผุดเกมส์” ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ขอความร่วมมือให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพร่วมและมอบหมายให้เป็นศูนย์การแข่งขันโดยจัดการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันจำนวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ตะกร้อ/ตะกร้อลอดห่วง เทเบิลเทนนิส เปตอง และบาสเกตบอล รวมทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในส่วนของพิธีเปิด-ปิด และการจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 29 มกราคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารลานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในเกมส์การแข่งขันดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และบุคลากร ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 4 “บัวผุดเกมส์” ในครั้งนี้

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี