วันนี้(9 มีนาคม 2563)ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร มรส. ร่วมรณรงค์​ป้องกันเชื้อโควิด-19 มอบเจลล้างมือให้กับคณะ หน่วยงาน สำนักงาน ใน มรส.เนื่องจากมีนักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในกลุ่มคนหมู่มาก อีกทั้งยังสามารถนำขวดเจลที่ใช้หมดแล้ว มาเติมเจลได้อีก เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน นำขวดมาใช้ซ้ำ ลดขยะ ลดมลพิษ
ทั้งนี้เจลล้างมือผลิตโดยผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. และนักศึกษาร่วมกันผลิตเจลล้างมือ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเคมี จึงนำมาเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ต่อการทำงานในอนาคต ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สำหรับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) มี 5 วิธีง่ายๆ ดังนี้ 1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 2.ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ต้นแขนด้านใน 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด 4.ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และไข่ให้สุกด้วยความร้อน 5.สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม


อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
สมยส นุ่นจำนงค์ ภาพ

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี