วันนี้(13 พฤษภาคม 2563) ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จิตอาสามอบหน้ากากอนามัยผ้าที่นักศึกษาได้จัดทำและผลิตขึ้นเองให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 ชิ้น โดยนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมพลังขอเป็นกำลังใจให้นักรบชุดขาว ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ แม้สถาณการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 จะมีจำนวนลดลง แต่ความกังวลในแนวโน้มของการกลับมาระบาดระรอก 2 ก็อาจเกิดขึ้นได้อีก หากพฤติกรรมประชาชนละเลยการป้องกัน ไม่เข้มงวดในการระมัดระวังตนเอง ดังนั้นจึงต้องร่วมกันสร้างความตระหนัก เพื่อไม่ให้โควิด-19 กลับมาระบาดในประเทศไทยได้อีก ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในสถานที่ชุมชน และล้างมือบ่อยๆ

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี