ศูนย์หนังสือและเอกสารตำราสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการสั่งซื้อหนังสือผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook: ศูนย์หนังสือและเอกสารตำรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093 7675966 หรือ หมายเลขภายใน 3502